Politica GDPR

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Dermaelite & Laser Clinic SRL , Clinica Dermalife SRL

 

 

1.      DERMAELITE & LASER CLINIC SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr. 3, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/3886/2012, avand CUI 35361989, legal prin administrator BOT ELENA-LUIZA,

 

si

 

2.      CLINICA DERMALIFE SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 16, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1195/2011, avand CUI 284311909, reprezentata legal prin administrator BOT ELENA-LUIZA

Întrucât Dermaelite & Laser Clinic SRL și Clinica Dermalife SRL își desfășoară activitatea, constând în asistență medicală specializată (CAEN 8622) împreună, utilizând același sediu, același personal și aceleași echipamente, acestea au calitatea de operatori asociați, în conformitate cu Regulamentul 679/2016. Prin urmare, prevederile din prezenta Notă de informare sunt aplicabile ambelor societăți denumite in continuare DERMAELITE.

 

in calitate de operatori de date cu caracter personal se angajeaza sa respecte legislatia din domeniul protectiei datelor si sa implementeze standarde adecvate de confidentialitate si transparenta cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in activitatea curenta.

 

DERMAELITE are calitatea de operator de date cu caracter personal in sensul Regulamentului UE nr.679/2016, avand in vedere ca stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, in activitatea pe care o desfasoara si serviciile pe care le presteaza. In esenta, DERMAELITE colecteaza, proceseaza si stocheaza datele cu caracter personal intr-un sitem propriu la care au access persoanele autorizate.

 

In acest sens, a fost creata acesta politica pentru a informa in legatura cu practicile DERMAELITE privind colectarea, utilizarea, stocarea si dezvaluirea de date cu caracter personal. Totodata, aceasta politica descrie categoriile de date cu caracter personal prelucrate, modalitatile si scopurile in care le colectam in ce situatii transferam date cu caracter personal, precum si drepturile si optiunile de care dispun persoanele ale caror date sunt vizate.
Prezenta politica GDPR se aplica activitatiilor desfasurate, serviciilor prestate si site-ului si paginilor de social media ce apartin DERMAELITE.

 

1. SCOPUL PREZENTEI POLITICI

Prin prezenta Politica, DERMAELITE urmareste sa va aduca la cunostinta informatiile esentiale in legatura cu operatiunile de colectare, prelucrare si stocare a datelor cu caracter personal.

 

Prezenta Politica va prezenta modul in care vor fi procesate datele dumneavoastra, scopurile, temeiurile si procedurile de securitate implementate, toate in temeiul legislatiei cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

 

 2. DEFINITII ALE TERMENILOR UTILIZATI IN PREZENTA POLITICA

Termenii utilizati au urmatoarea semnificatie:

a. Date cu caracter personal – orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale – orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, ştergerea sau distrugerea;

b. Date cu caracter personal sensibile – Date privind sanatatea – date cu caracter personal legate de sanatatea fizica sau mentala a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenta medicala, care dezvaluie informatii despre starea de sanatate a acesteia

c. Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, ştergerea sau distrugerea

d. Operator de date cu caracter personal – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile şi mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

e. Persoana imputernicita – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

f. Tara terta – stat din afara Uniunii Europene si a Spatiului Economic European

g. Autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal – autoritatea publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, fiind garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale

h. Colaboratori – personal medical care presteaza servicii pentru dumneavoastra in urma incheierii unui contract de colaborare cu Dermaelite

i. Restrictionarea prelucrarii – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

 

3. PRINCIPII APLICABILE IN PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DERMAELITE este determinata sa respecte principiile prevazute de legislatia in materia protectiei datelor cu caracter personal, motiv pentru care datele cu caracter personal sunt:

a. Prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;

b. Colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

c. Adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;

d. Exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate;

e. Pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;

f. Prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal.

 

4. SCOPURILE PRELUCRARII

Dermaelite prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

a. In scopul angajarii si incheierii contractelor de colaborare cu personal de specialitate si personal auxiliar,

b. In scopul incheierii unor contracte in vederea indeplinirii obligatiilor privind contabilitatea, arhivarea, asigurarea securitatii spatiilor in care se desfasuram activitatea si se presteaza serviciile,

c. In scopul efectuarii programarilor,

d. In scopul prestarii serviciilor medicale oferite de clinica noastra si solicitate de dumneavoasta (acordare asistenta medicala, diagnosticare, realizare interventii),

e. In scopul indeplinirii obligatiilor legale precum obligatia de a raspunde la cererile autoritatiilor si institutiilor,

f. In scopul realizarii activitatilor de gestiune financiara precum emitere facturi si bonuri, realizare plati,

g. In scopul asigurarii securitatii dumneavoastra si a personalului,

h. In scopul informarii persoanelor vizate in conditiile prevazute de lege.

 

5. TEMEIUL LEGAL

Legislatia privind protectia datelor permite colectarea, procesarea si stocarea datelor, atat timp cat exista un temei legal pentru a face acest lucru. DERMAELITE prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele situatii:

a. Incheierea unui contract: datele cu caracter personal sunt necesare pentru ca DERMAELITE sa realizeze demersurile necesare, la solicitarea dvs. pentru a incheia un contract; de exemplu: daca solicitati un loc de munca sau solicitati o oferta pentru unul dintre serviciile noastre.

b. Indeplinirea obligatiilor contractuale: prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru a ne indeplini obligatiile ce reies dintr-un contract incheiat cu angajatii, colaboratorii si partenerii si pacientii nostri.

c. Prestarea serviciilor medicale/asistenta medicala in baza unui contract încheiat cu DERMAELITE;

d. Obligatia legala: in unele cazuri, suntem obligati sa prelucram date cu caracter personal pentru a respecta o obligatie legala (obligatii ce tin de dreptul fiscal, dreptul muncii etc.)

e. Interes legitim: DERMAELITE ar putea procesa date cu caracter personal in situatia in care prelucrarea datelor este necesare pentru a reliza un interes legitim al DERMAELITE precum intreprinderea si dezvoltarea activitatii economice, atat timp cat nu depaseste interesele persoanelor vizate.

f. Consimtamantul: in unele cazuri, DERMAELITE va solicita consimtamantul expres si specific pentru a prelucra datele cu caracter personal. In aceste situatii DERMAELITE va procesa datele cu caracter personal doar ulterior consimtamantului expres si prealabil al persoanelor vizate.

 

6. CATEGORII DE DATE PRELUCRATE

DERMAELITE colecteaza datele cu caracter personal ale:

a. angajatilor in derularea contractelor individuale de munca, potentialilor angajati in procesul de recrutare.

b. personalului medical colaborator

c. pacientilor in vederea efectuarii programarilor si prestarii serviciilor solicitate de catre acestia.

d. reprezentantilor partenerilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale.

Cand normele din domeniul protectiei datelor cu caracter personal o prevad, DERMAELITE informeaza persoanele vizate de colectarea datelor acestora si de modalitatea in care acestea vor fi prelucrate.

De regula, DERMAELITE colecteaza exclusiv datele ce sunt in mod voluntar dezvaluite de catre persoanele vizate in mod direct. Colectarea se realizeaza pentru a oferi informatii despre serviciile prestate de DERMAELITE, pentru a presta serviciile ce formeaza obiectul de activitate al DERMAELITE, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale/legale ce revin DERMAELITE.

Categoriile de date ce pot fi stocate si prelucrate de DERMAELITE sunt urmatoarele:

a. Date de identificare si date de contact, precum nume, prenume, adresa de domiciliu si/sau de corespondenta, CNP, serie si numar act de identitate, adresa de e-mail si numar de telefon.

b. Date financiare, cont bancar;

c. Date sensibile (date medicale)

d. Date de identificare electronica precum adresa IP si cookies;

e. Date video ale vizitatorilor sediului DERMAELITE.

 

7. ACTIVITATI DE PROCESARE

a. Pacienti: DERMAELITE colecteaza datele cu caracter personal ale pacientilor si a reprezentantilor clientilor minori pentru care presteaza servicii medicale sau de asistenta medicala in baza unui contract. Raportul contractual dintre DERMAELITE si pacienti se naste la momentul la care acestia din urma solicita serviciile prestate de clinica. Aceste date sunt colectate pentru efectuarea programărilor, intocmirea fiselor pacientilor, efectuarea analizelor medicale si indeplinirea obligatiilor contractuale ale DERMAELITE.

Totodata, in situatii particulare, aceste date vor putea fi prelucrate si in baza consimtamantului persoanelor vizate.

b. Medici colaboratori si angajati: DERMAELITE colecteaza datele cu caracter personal ale personalului medical colaborator in vederea executarii obligatiilor contractuale dintre acestia si Dermaelite. In cadrul DERMAELITE activeaza atat medici colaboratori, cat si medici care au incheiat contracte individuale de munca in vedere a prestarii serviciilor medicale.

c. Parteneri/colaboratori: DERMAELITE colecteaza datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, respectiv a reprezentantilor persoanelor juridice cu care colaboreaza. Aceste date sunt colectate cu scopul de a indeplini obligatiile contractuale ale DERMAELITE.

d. Vizitatori: Pentru a asigura un nivel adecvat de securitate in cadrul spatiilor in care DERMAELITE isi desfasoara activitatea, au fost instalate masuri de supraveghere, incluzand camere video. Imaginile capturate de camerele de supraveghere vor putea fi accesate doar in cazul in care aceste sunt necesare pentru dovedirea unui incident. Inregistrarile camerelor de supraveghere vor fi sterse dupa scurt timp, in afara situatiei in care aceste sunt solicitate pentru dovedirea unui incident. Aceste date sunt stocate in vederea interesului legitim al DERMAELITE de a asigurare a securitatii.

e. Vizitatorii paginii web: DERMAELITE utilizeaza fisiere in format text, de mici dimensiuni, denumite cookie-uri, pentru a eficientiza si imbunatatii experienta utilizatorilor. Unele fisiere de tip cookie sunt necesare pentru rularea paginii.

De asemenea, in baza consimtamantului expres acordat, DERMAELITE poate prelucra si fisiere de tip cookie precum:

f. Preference cookies: permit paginii web sa retina informatii care schimba modalitatea de operare a paginii, precum limba selectata.

g. Statistic cookies: faciliteaza DERMAELITE intelegerea modalitatii de utilizare a paginii de catre utilizatori, colectand date in mod anonim;

h. Marketing cookies: sunt utilizate pentru a urmari vizitatorii pe site-uri web. Intentia este de a afisa anunturi relevante si interesante pentru fiecare utilizator si, prin urmare, mai valoroase pentru editori si agentii de publicitate terti.

f. Angajati: DERMAELITE colecteaza datele cu caracter personale ale angajatilor, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ce rezulta din CIM, respectiv a obligatiilor legale din domeniul dreptului muncii.

g. Potentiali angajati: DERMAELITE colecteaza date cu caracter personal de la solicitantii de locuri de munca ca parte a procesului de recrutare. Aceste date ne sunt furnizate direct de catre solicitanti.

h. Alte persoane: DERMAELITE ar putea colecta date cu caracter personal ale persoanelor care solicita sa ia legatura cu societatea prin intrebari, reclamatii, comentarii, etc. In aceste situatii, sunt colectate exclusiv datele necesare pentru a raspunde la aceste solicitari. In aceste cazuri, datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza de interes legitim sau in temeiul consimtamantului.

 

8. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

DERMAELITE stocheaza datele doar pe perioada in care subzista temeiul care a justificat prelucrarea datelor.

In ceea ce priveste durata de stocare a datelor dumneavoastra, DERMAELITE limiteaza durata de stocare a datelor cu caracter personal la perioada necesara scopurilor si temeiurilor mentionate mai sus, respectiv la durata de arhivare obligatorie prevazuta de normele incidente.

Odata ce obligatia legala sau contractuala de stocare a datelor inceteaza, DERMAELITE va proceda la stergerea datelor cu caracater personal, operatiune care va fi consemnata in registrele DERMAELITE. Mentionam faptul ca in ipoteza in care DERMAELITE identifica un alt temei legal care justifica pastrarea datelor cu caracter personal, acestea nu vor fi sterse si dumneavoastra veti fi informat cu privire la acest aspect. Un astfel de temei il constituie interesul legitim al DERMAELITE.

Datele cu caracter personal nu sunt utilizate in vederea realizarii unei evaluari automate a aspectelor legate de personalitatea dumneavoastra sau pentru a lua decizii automate despre in legatura cu dumneavoastra.

Durata de stocare a datelor raportat la scopurile definite in cadrul prezentei politici:

a. In scopul angajarii si incheierii contractelor de colaborare cu personal de specialitate si personal auxiliar

In ceea ce priveste datele cu caracter personal prelucrate in vederea angajarii, acestea vor fi stocate pe durata perioadei procesului de recrutare, iar in cazul in care nu intervine un contract intre parti, aceste date vor fi stocate doar in temeiul unui consimtamant expres din partea persoanei vizate pe o perioada determinata de 5 ani, care va fi adusa la cunostinta acesteia.

Referitor la datele cu caracter personal prelucrate in temeiul unui contract individual de munca sau a unui contract de colaborare, datele vor fi stocate pe durata desfasurarii raporturilor de munca sau de colaborare.
Referitor la perioada ulterioara incetarii raporturilor de munca/de colaborare, potrivit prevederilor Anexei 6 a Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale, a Ordinului 3512/2008 privind documentele financiar-contabile si a Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, este obligatorie pastrarea urmatoarelor documente pentru perioada indicata:

  • Dosarele personale ale angajatilor: 75 de ani,
  • Statele de plata: 50 de ani.

b. In scopul incheierii unor contracte in vederea indeplinirii obligatiilor privind contabilitatea, arhivarea, asigurarea securitatii spatiilor in care se desfasuram activitatea si se presteaza serviciile

In ceea ce priveste raporturile contractuale incheiate cu partenerii societatii, documentele care intra sub incidenta literei d. din prezenta sectiune vor fi pastrate pentru durata indicata la lit. d din prezentul articol.

Orice alte documente care nu intra sub incidenta lit. d, vor fi pastrate pe durata relatiei contractuale dintre parti si ulterior incetarii raporturilor pe o perioada de 5 ani.

c. In scopul efectuarii programarilor si a prestarii serviciilor medicale oferite de clinica noastra si solicitate de dumneavoasta (acordare asistenta medicala, diagnosticare, realizare interventii)

In ceea ce priveste datele medicale referitoare la afectiuni cronice acestea se vor pastra pentru o perioada de 100 de ani de la data la care societatea a luat cunostinta de aceste date, potrivit Anexei 6 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale.

Termenul de 100 de ani este aplicabil si in ceea ce priveste afectiunile care necesita tratament potrivit recomandailor medicilor curanti. Acest termen este intemeiat pe prevederile Legii nr. 16/1996 si justificat raportat la o eventuala necesitatea ulterioara de a cunoaste istoricul pacientului in situatia in care alte proceduri/boli/tratamente o vor impune.

Datele referitoare la serviciile de estetica furnizate de DERMAELITE si care nu necesita tratamente ulterioare, vor fi stocate pe o perioada de 10 ani de la data realizarii tratamentului/interventiei. Mentionam faptul ca aceasta perioada a fost stabilita raportat la termenul stabilit de lege pentru antrenarea raspunderii profesionalesi raportat la art. 25 coroborat cu art. 1 din Legea 82/1991 a contabilitatii. Potrivit acestei norme registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva societatii pe o durata de 10 ani.

Pentru imbunatatirea serviciilor DERMAELITE si pentru a asigura buna organizare a activitatii clincii, inclusiv sub aspectul programarilor efectuate, convorbilrile telefonice dintre pacienti si clinică sunt înregistrate. Aceste inregistrari se pastreaza pentru un termen de 30 de zile.

d. In scopul realizarii activitatilor de gestiune financiara precum emitere facturi si bonuri, realizare plati si de indeplinire a obligatiilor legale ce incumba persoanelor juridice aflate sub incidenta Legii nr. 31/1990

Potrivit art. 25 coroborat cu art. 1 din Legea 82/1991 a contabilitatii, registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva societatii pe o durata de 10 ani. Acest termen incepe sa curga de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite documentele.

e. In scopul asigurarii securitatii dumneavoastra si a personalului,

Inregistrarile video stocate in acest scop vor fi pastrate pe un termen de 30 de zile, cu exceptia situatiilor in care acestea sunt necesare sau sunt solicitate de catre autoritati in vederea stabilirii circumstantelor unui incident. Aceasta perioada a fost stabilita in raport cu scopul pentru care s-a decis monitorizarea video si anume asigurarea securitatii pacientilor si personalului in incinta spatiilor administrate de catre Dermaelite, astfel cum impune art. 5 alin. (1) lit e din Regulamentul 2019/679.

 

9. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Sub rezerva anumitor conditii legale, persoanele vizate au urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

a. Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le detinem;

b. Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

c. Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor cu caracter personal;

d. Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal, in situatiile in care persoana vizata si-a retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;

e. Dreptul la portabilitatea datelor ce permite persoanei vizate sa primeasca o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de aceasta sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de aceasta;

f. Dreptul de a a-si retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care persoana vizata isi retrage consimtamantul, DERMAELITE nu va mai prelucra datele cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor cu caracter personal. DERMAELITE va putea, totusi, prelucra datele cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Daca aveti calitatea de persoana vizata si doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele detalii de contact:

– adresa email: office@dermaelite.ro, str. Mihai Eminescu nr 3, loc Cluj-Napoca, jud Cluj

 

10. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN AFARA DERMAELITE

In urma colectarii datelor cu caracter personal in scopurile mentionate in prezenta politica, Dermaelite poate sa transmita aceste date urmatorilor destinatari:

a. furnizori de servicii medicale (medici colaboratori, laboratoare de analiza)

b. parteneri ai societatii (contabili, servicii IT, avocati, consultanti externi, parteneri prin care realizam servicii de pata)

c. autoritati publice

d. persoane fizice si/sau juridice indicate de persoanele vizate

In ceea ce priveste furnizorii de servicii: DERMAELITE a incheiat conventii cu alti furnizori de servicii care prelucreaza date cu caracter personal in numele Dermelite, acestia avand calitatea de persoane imputernicite. Acesti furnizori sunt societati care pun la dispozitia DERMAELITE servicii de software si hardware medical, financiar si contabil.

Persoanele imputernicite actioneaza in numele Dermaelite in temeiul instructiunilor scrise puse la dispozitie de DERMAELITE si/sau in baza conventiilor incheiate cu acestia.

 

11. MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE

DERMAELITE este determinata sa implementeze masuri tehnice si organizatorice pentru a se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal indeplineste conditiile prevazute in legislatia privind protectia datelor.

In acest sens, DERMAELITE a implementat urmatoarele masuri:

a. Intocmirea unor politici si regulamente in conformitate cu legislatia din materia prelucrarii datelor cu caracter personal si actualizarea acesteia la anumite intervale de timp,

b. Instruirea angajatilor DERMAELITE si a colaboratorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivi politicilor si regulamentelor DERMAELITE.

c. Incheierea de conventii cu partenerii DERMAELITE si persoanele imputernicite prin care se asigura un grad minim prevazut de lege cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

d. Anonimizarea datelor in situatiile in care este posibil, astfel incat datele respective sa nu permita identificarea persoanei vizate.

e. Limitarea accesului la datele cu caracter personal strict la angajatii care sunt implicati in indeplinirea obligatiilor noastre contractuale;

f. Luarea tuturor masurilor posibile pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate la sistemele de prelucrare a datelor;

g. Asigurarea ca persoanele care prelucreaza datele personale au acces numai la datele necesare si ca aceste date nu pot fi copiate, modificate sau sterse fara autorizare;

h. Tinerea unei evidente a persoanelor care au acces la datele cu caracter personal si la modul in care datele cu caracter personal sunt stocate;

i. Asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

j. Asigurarea stocarii datelor in conditii care garanteaza siguranta si confidentialitatea.

 

12. CERERI SI PLANGERI

In masura in care aveti orice intrebare, nelamurire, cerere sau plangere referitoare la modalitatea in care DERMAELITE prelucreaza datele cu caracter personal, ne puteti contacta la:

– adresa email: office@dermaelite.ro, str. Mihai Eminescu nr 3, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie unui document identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania.